หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเดื่อป่อง
อักษรล้านนา
บ่าฯเดิ่อฯอป่ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าเดื่อปล่อง]
ความหมาย

ดู...เดื่อป่อง

ออกเสียงล้านนา
เดื่อป่อง
อักษรล้านนา
เดิอฯอป่ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[เดื่อปล่อง]
ความหมาย

น.มะเดื่อปล้อง - มะเดื่อชนิดที่มีใบรูปรี แผ่นใบสากคาย ผลเล็กสีเขียวเป็นมัน ผลอ่อนกินได้; บ่าเดื่อป่อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเดื่อป่อง (บ่าฯเดิ่อฯอป่ลฯอฯง)