หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเดื่อน้ำ
อักษรล้านนา
บ่าฯเดิ่อฯอนาฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเดื่อน้ำ]
ความหมาย

ดู...เดื่อน้ำ

ออกเสียงล้านนา
เดื่อน้ำ
อักษรล้านนา
เดิอฯอ¢
เทียบอักษรไทย
[เดื่อน้ำ]
ความหมาย

น.นอดน้ำ - พืชยืนต้นขนาดเล็ก ขึ้นตามชายน้ำ ใบคล้ายใบเดื่อเกลี้ยง ใบอ่อนใช้เป็นยาสมุนไพร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเดื่อน้ำ (บ่าฯเดิ่อฯอนาฯ)