หน้าหลัก
บ่าเดื่อก๋า
บ่าฯเดิ่อฯอกา
[บ่าเดื่อกา]

ดู...บ่าลิดไม้

บ่าลิดไม้
บ่าฯลิดฯไม้
[บ่าลิดไม้]

น.เพกา/ลิ้นฟ้า - ไม้พุ่มยืนต้น ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ฝักแบนยาวใหญ่คล้ายดาบ ฝักอ่อน เผาให้สุกแล้วกินได้ มีรสขม เมล็ด ฝัก รากเปลือก ใช้ทำยาได้; บ่าเดื่อก๋า,บ่าลิ้นไม้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเดื่อก๋า (บ่าฯเดิ่อฯอกา)