หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือเหลิ๋ด
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอเหิ้ลฯด
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือเหลิด]
ความหมาย

น.กระเจี๊ยบเขียว - ภาคเหนือเรียก ''บ่าเขือมื่น'' หรือ ''บ่าเขือเหลิ๋ด''; ดู...บ่าเขือมื่น

ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือมื่น
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอมื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือมื่น]
ความหมาย

น.กระเจี๊ยบเขียว - มีชื่อเรียกอย่างอื่นในถิ่นต่างๆ อีก คือ กระเจี๊ยบมอญ,มะเขือทวาย,มะเขือมอญ,มะเขือละโว้ ถิ่นภาคเหนือเรียก ''บ่าเขือมื่น'': กระเจี๊ยบเขียว หรือ บ่าเขือมื่น เป็นพืชล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี ลำต้นสูง 0.5-2.4 เมตร ลำต้นสีเขียว มีขนอ่อนหยาบๆ ปกคลุมทั่วทั้งต้น, ใบเดี่ยวขนาดใหญ่คล้ายฝ่ามือ ออกเรียงสลับ, ดอกเดี่ยวรูปแตรสีเหลืองอ่อน ออกที่ซอกใบ, ผล เป็นฝักเรียวยาวคล้ายนิ้วมือ ฝักอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล มีสันเป็นเหลี่ยมตามแนวยาว 4-6 เหลี่ยม มีขนอ่อนๆ อยู่ทั่ว มีเมล็ดเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก ฝักอ่อนมีรสหวานกรอบอร่อย; บ่าเขือเหลิ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือเหลิ๋ด (บ่าฯเขิอฯอเหิ้ลฯด)