หน้าหลัก
บ่าเขือเหลิ๋ด
บ่าฯเขิอฯอเหิ้ลฯด
[บ่าเขือเหลิด]

ดู...บ่าเขือมื่น

บ่าเขือมื่น
บ่าฯเขิอฯอมื่นฯ
[บ่าเขือมื่น]

น.กระเจี๊ยบเขียว - มีชื่อเรียกอย่างอืนอีก คือ กระเจี๊ยบมอญ,มะเขือทวาย,มะเขือมอญ,มะเขือละโว้ เป็นไม้ล้มลุกดอกเดี่ยวรูปแตรสีเหลืองออกที่ซอกใบตรงที่ปลายยอดฝักสีเขียวเรียวยาวเหมือนนิ้ว มีสันรอบผล ๔-๖ สัน มีขนสั้นๆ ปกคลุม ฝักอ่อนกินได้; บ่าเขือเหลิ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือเหลิ๋ด (บ่าฯเขิอฯอเหิ้ลฯด)