หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือเดือนแจ้ง
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอเดิอฯรแจ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือเดือนแจ้ง]
ความหมาย

น.มะเขือขาว - มะเขือที่มีผลเป็นสีขาว มีหลายชนิด เช่น มะเขือยาวขาว มะเขือขาวหยก มะเขือไข่เต่าขาว แต่ที่นิยมปลูกกันมากคือ "มะเขือเปราะขาว" ผลกลมสีขาวทั่วผล ติดผลดกเป็นช่อ ให้ผลผลิตสูง มีขนาดเล็กพอคำ รสชาติดี ไม่มีรสขื่น เนื้อกรอบอร่อย เหมาะสำหรับกินสด หรือใช้ประกอบอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือเดือนแจ้ง (บ่าฯเขิอฯอเดิอฯรแจ้งฯ)