หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือส้ม
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือส้ม]
ความหมาย

น.มะเขือเทศ ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าเขือส้ม''; มะเขือเทศ หรือ บ่าเขือส้ม - เป็นไม้ล้มลุก อายุสั้นประมาณ 1 ปี ลำต้นแข็ง ตั้งตรง สูง 50-150 ซ.ม. ลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อนๆ ปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แต่หยักไม่เท่ากัน ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุกกันอยู่ สีเหลือง มีหลายพันธุ์ ผลมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ผิวเกลี้ยงบาง ผลสุกสีแดงอมส้มถึงแดงสด: มะเขือเทศ เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมาก ไม่ว่าจะเป็นแบบสด หรือปรุงสุก ทำเป็นซอส หรือคั้นน้ำ ทุกวันนี้ ''มะเขือเทศ'' หรือ ''บ่าเขือส้ม'' ถูกมองว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะให้พลังงานต่ำ มีวิตามิน ซี และ โพแทสเซียม สูง: มะเขือเทศ หรือ บ่าเขือส้ม เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลกพบว่า 10 อันดับแรกของผลไม้ที่ขาวโลกนิยมบริโภคได้แก่ 1.มะเขือเทศ 180 ล้านตันต่อปี จากประเทศจีนทั้งแบบสดและแปรรูปมากกว่าครึ่ง 2.กล้วย 3.แตงโม 4.แอปเปิ้ล 5.ส้ม 6.องุ่น 7.ฝรั่ง,มะม่วง 8.สับปะรด 9.ท้อ และ 10.แพร์ ในประเทศไทย ผลไม้ที่นิยมบริโภค 10 อันดับแรก คือ 1.ทุเรียน 2.มะม่วง 3.สับปะรด 4.ฝรั่ง 5.กล้วย 6.แตงโม 7.มะละกอ 8.แคนตาลู้ป 9.แอปเปิ้ล และ 10.ส้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือส้ม (บ่าฯเขิอฯอส้฿มฯ)