หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือม่วง
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอม่วฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือม่วง]
ความหมาย

น.มะเขือม่วง - ไม้ล้มลุกทรงพุ่มเหมือนมะเขือชนิดอื่นๆ ผลมีความกรอบ มีรสหวานคล้ายกับมะเขือเปราะ ต่างที่ผลมีสีม่วง ผลมีทรงกลมรี รูปไข่ทรงรี กลมแป้น ผิวบางเรียบ เป็นมัน เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ พันธุ์ที่ปลูกส่วนมากมีลักษณะเรียวยาว คล้ายมะเขือยาว นิยมทั้งกินสด และนำไปประกอบอาหารอื่นๆ ได้หลายเมนู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือม่วง (บ่าฯเขิอฯอม่วฯง)