หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือปู่
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอปู่
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือปู่]
ความหมาย

น.มะอึก - ไม้พุ่มขนาดเล็ก วงศ์เดียวกันกับมะเขือพวงหรือมะแว้ง ใบเหมือนมะเขือ มีหนามเหมือนมะเขือพวง ผลออกเป็นช่อ พวงละหลายลูก ผลกลมมีขนอ่อนๆ ปกคลุมอยู่โดยรอบ ผลอ่อนสีเขียว รสขื่น เมื่อสุกเป็นสีเหลืองอมส้ม มีเมล็ดมาก รสเปรี้ยว นิยมใช้ทั้ง ผลอ่อน แก่ สุก ประกอบอาหาร เช่นน้ำพริกต่างๆ ใช้เป็นผักแกล้มและทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือปู่ (บ่าฯเขิอฯอปู่)