หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือบ้า
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือบ้า]
ความหมาย

น.ลำโพง -ไม้พุ่มยืนต้นที่มีลำต้นอ่อนและอมน้ำ เป็นพืชสมุนไพรทุกส่วนมีฤทธิ์เป็นยาเสพติด ยาระงับความเจ็บปวด แก้อาการเกร็ง เป็นต้น มีหลายพันธุ์ ดอก สีขาว ส้ม ม่วง เหลือง เป็นรูปแตร หรือลำโพงขยายเสียง บ้างก็เรียก แตรนางฟ้า มี ๕ กลีบ ยาง เป็นอันตรายมาก อย่าให้เข้าปากหรือตาเป็นอันขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือบ้า (บ่าฯเขิอฯอบ้าฯ)