หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือนมแป๊ะ
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอน฿มฯเพะ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือนมแพะ]
ความหมาย

น.มะเขือนมแพะ เป็นไม้ประดับ มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น มะเขือการ์ตูน,มะเขือนำโชค,มะเขือประดับ,มะเขือหมีพู รูปร่างแปลก สีสดสดใส ลูกอ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อน เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีส้ม ตามลำดับ นิยมนำมาจัดกระเช้าดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ เช่นโรงแรม ห้องรับแขก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือนมแป๊ะ (บ่าฯเขิอฯอน฿มฯเพะ)