หน้าหลัก
บ่าเก๋งเค็ง
บ่าฯเกงฯเฅังฯ
[บ่าเกงเฅ็ง]

น.กระเจี๊ยบแดง หรือกระเจี๊ยบเปรี้ยว เป็นไม้ล้มลุกที่มีลำต้น ก้าน และใบ สีแดง ผลป้อมมีกลีบเลี้ยงสีแดงสดหุ้มโดยรอบ ใช้ต้มน้ำดื่มและทำแยม ใบและยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวใช้ชูรสส้ม; ส้มปู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเก๋งเค็ง (บ่าฯเกงฯเฅังฯ)