หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเก๋งเค็ง
อักษรล้านนา
บ่าฯเกงฯเฅังฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเกงเฅ็ง]
ความหมาย

น.กระเจี๊ยบแดง หรือ กระเจี๊ยบเปรี้ยว ถิ่นล้านนาเรียก ''บ่าเก๋งเค็ง'': กระเจี๊ยบแดง หรือ บ่าเก๋งเค็ง - ไม้ล้มลุกลำต้นเป็นทรงพุ่ม สูงประมาณ 1-2.5 เมตร แตกกิ่้งก้านตั้งแต่โคน ต้นอ่อนสีเขียว เมื่อแก่ทั้งลำต้น ก้าน และใบ สีแดงม่วง เปลือกลำต้นบางเรียบลอกออกเป็นเส้นได้ ใบเดี่ยวรูปหอก ยาวประมาณ 7-13 ซ.ม. โคนมน ปลายแหลม ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบตั้งแต่โคนถึงปลายกิ่ง สีแดงเข้มหรือม่วง ผลรูปไข่กลมรี ยาวประมาณ 2.5 ซ.ม. มีกลีบเลี้ยงสีแดงสดหุ้มโดยรอบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกนิยมนำมาต้มทำ ''น้ำกระเจี๊ยบ'' ให้รสเปรี้ยว ใบ ยอดอ่อน ดอก เมล็ด มีรสเปรี้ยวใช้ชูรสอาหาร ; ส้มปู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเก๋งเค็ง (บ่าฯเกงฯเฅังฯ)