หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเกี๋ยง
อักษรล้านนา
บ่าฯกยฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าเกี๋ยง]
ความหมาย

น.มะเกี๋ยง - ไม้พื้นเมืองตามภาคเหนือ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๕-๒๐ เมตร เปลือกค่อนข้างเรียบ สีเทาหรือน้ำตาลปนเทา ผลคล้ายลูกหว้า (บ่าห้า) แต่โตกว่า เมื่อสุกสีม่วงแดงหรือแดงอมดำ รสเปรี้ยวกว่าลูกหว้า นิยมนำมาทำเป็นผลไม้แปรรูปหลายชนิด เช่น ดอง ไวน์ น้ำผลไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเกี๋ยง (บ่าฯกยฯง)