หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเกี้ยง
อักษรล้านนา
บ่าฯก้ลฯยฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าเกลี้ยง]
ความหมาย

น.ส้มเกลี้ยง - ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ ๔-๘ เมตร คล้ายต้นส้มโอ แต่ใบเล็กกว่า ผลกลมถึงกลมแป้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘-๑๐ เซนติเมตร ผิวผลมีตุ่มน้ำมันเล็กๆ กระจายอยู่รอบผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม เมื่อสุกสีเหลืองแกมเขียวถึงสีส้มสด มีรสชาติดี กลิ่นหอม กินสดๆ หรือทำน้ำส้มคั้นไดดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเกี้ยง (บ่าฯก้ลฯยฯง)