หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเกว๋นควาย
อักษรล้านนา
บ่าฯเกวฯรฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเกวนฅวาย]
ความหมาย

น.ตะขบควาย - ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง ๑-๒ เมตร เป็นไม้เนื้อแข็ง เปลือกต้นสีขาวหรือน้ำตาลอมเทา มีหนามแข็ง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ผลเมื่อสุกสีแดงอมดำ รสหวาน ทั้งราก ต้น เปลือก ใบ ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเกว๋นควาย (บ่าฯเกวฯรฅวฯายฯ)