หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าฮ่า
อักษรล้านนา
บ่าฯร่า
เทียบอักษรไทย
[บ่าฮ่า]
ความหมาย

ว.ไอ้ห่า ใช้เป็นคำด่า; บ่าฮ่าปั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าฮ่า (บ่าฯร่า)