หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าฮกฟ้า
อักษรล้านนา
บ่าฯร฿กฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[บ่ารกฟ้า]
ความหมาย

น.รกฟ้า - ไม้ต้นขนาดใหญ่ เปลือกต้นสีเทาถึงเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกและเป็นสะเก็ดหนาแข็ง กิ่งใบอ่อน และช่อดอกมีขนนุ่มสีสนิมเหล็ก ผลรูปรี มีครีบ ๕ ครีบ เปลือกให้น้ำฝาดสีแดง ใช้ย้อมสี และใช้ทำยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าฮกฟ้า (บ่าฯร฿กฯฟ้า)