หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าห่อยเขียว
อักษรล้านนา
บ่าฯห่อฯยฯขยฯว
เทียบอักษรไทย
[บ่าห่อยเขียว]
ความหมาย

น.มะระมรกต ลักษณะและขนาดเหมือนมะระจีน แต่สีเขียวเข้ม; ดู...บ่าห่อยจีน

ออกเสียงล้านนา
บ่าห่อยจีน
อักษรล้านนา
บ่าฯห่อฯยชีนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าห่อยชีน]
ความหมาย

น.มะระจีน ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''บ่าห่อยจีน'' มะระจีน หรือ บ่าห่อยจีน - เป็นไม้เถาเลื้อย สีเขียว เป็นเหลี่ยม มีขนเล็กๆ และมีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับคนละข้างตามเถา ดอกเป็นดอกเดี่ยวรูประฆัง กลีบดอกเหลือง ออกตามซอกใบ ผลใหญ่เนื้อหนา ทรงกระบอกยาวรี 12-30 ซ.ม. ฉ่ำน้ำ รสชาติขม ผิวขรุขระมีร่องลึกตามยาว ผลดิบสีเขียวอ่อน เมื่อสุกสีแดง ยอดอ่อน ใบอ่อน ผลอ่อน นึ่งหรือลวกให้สุก กินเป็นผักจิ้มน้ำพริก ผลมะระจีนนำมาแกงจืดมะระตุ๋น มะระยัดไส้ มะระผัด หรือเมนูอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าห่อยเขียว (บ่าฯห่อฯยฯขยฯว)