หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหุ่งหิน
อักษรล้านนา
บ่าฯหุ่งหินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหุ่งหิน]
ความหมาย

ดู...บ่าหุ่งเห๋บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหุ่งหิน (บ่าฯหุ่งหินฯ)