หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหิ่ง
อักษรล้านนา
บ่าฯหิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหิ่ง]
ความหมาย

น.กระพวน - โลหะทำเป็นลูกกลมกลวง มีลูกกลิ้งอยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง ใช้แขวนคอสัตว์เลี้ยง หรือแขวนมือเท้าเด็กเล็กๆ; หิ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหิ่ง (บ่าฯหิ่งฯ)