หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหัวแดง
อักษรล้านนา
บ่าฯห฿วฯแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหัวแดง]
ความหมาย

น.มะกล่ำตาหนู; หัวแดง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหัวแดง (บ่าฯห฿วฯแดงฯ)