หน้าหลัก
บ่าหล้อมก้อมแก้ม
บ่าฯห้ลฯอฯมก้อฯมแก้มฯ
[บ่าหล้อมก้อมแก้ม]

ว.ชิ้นเล็กชิ้นน้อย; อะหล้อมก้อมแก้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหล้อมก้อมแก้ม (บ่าฯห้ลฯอฯมก้อฯมแก้มฯ)