หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหล้อมก้อมแก้ม
อักษรล้านนา
บ่าฯห้ลฯอฯมก้อฯมแก้มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหล้อมก้อมแก้ม]
ความหมาย

ว.ชิ้นเล็กชิ้นน้อย; อะหล้อมก้อมแก้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหล้อมก้อมแก้ม (บ่าฯห้ลฯอฯมก้อฯมแก้มฯ)