หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหลอบปอบแปบ
อักษรล้านนา
บ่าฯฯหลฯอฯบปอฯปฯฯแปปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลอบปอบแปบ]
ความหมาย

ว.อ่อนเปลี้ย,อ่อนปวกเปียก,กะปลกกะเปลี้ย; อะหลอบปอบแปบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลอบปอบแปบ (บ่าฯฯหลฯอฯบปอฯปฯฯแปปฯ)