หน้าหลัก
บ่าหลอด
บ่าฯหลฯอฯด
[บ่าหลอด]

น.สลอดเถา - ไม้ เถาเลื้อยเนื้อแข็ง พืชสมุนไพร ผลเมื่อสุกสีส้ม ส้มอมแดง แดงสด รสเปรี้ยวอมฝาด

บ่าหลอด
บ่าฯหลฯอฯด
[บ่าหลอด]

น.ผลไม้ชนิดหนึ่ง ต้นเป็นเถา ผลลักษณะคล้ายลูกตำลึง เมื่อสุกบ้างสีส้มอมเหลือง บ้างสีแดง บางชนิดรสหวาน บางชนิดรสเปรี้ยวอมฝาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลอด (บ่าฯหลฯอฯด)