หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหลอด
อักษรล้านนา
บ่าฯหลฯอฯด
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลอด]
ความหมาย

น.สลอดเถา ถิ่นภาคเหนือเรียก ''บ่าหลอด'': สลอดเถา หรือ บ่าหลอด - เป็นไม้พุ่มแกมเถา เนื้อแข็ง ลำต้นหรือกิ่งเป็นเกล็ดสีเทาหรือสีเงิน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปวงรีแกมใบหอก ดอกเป็นช่อออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ผลเป็นรูปรี/รูปไข่/รูปกรวย หรือ รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 1.5-3.0 ซ.ม. ลักษณะโดยรวมคล้ายกับมะเขือเทศราชินี มีจุดเล็กๆ สีขาวหรือสีเงินอยู่โดยรอบ เมื่อสุกสีส้ม ส้มอมแดง แดงสด หรือสีเหลือง มีรสเปรี้ยวอมฝาดจนถึงหวาน รับประทานเป็นผลไม้ เมล็ดยาวรีเป็นพู มี 8 พู หัวท้ายแหลม สีน้ำตาลเหลือง

ออกเสียงล้านนา
บ่าหลอด
อักษรล้านนา
บ่าฯหลฯอฯด
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลอด]
ความหมาย

น.ผลไม้ชนิดหนึ่ง ต้นเป็นเถา ผลลักษณะคล้ายลูกตำลึง เมื่อสุกบ้างสีส้มอมเหลือง บ้างสีแดง บางชนิดรสหวาน บางชนิดรสเปรี้ยวอมฝาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลอด (บ่าฯหลฯอฯด)