หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหมื้อ
อักษรล้านนา
บ่าฯหื้มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหมื้อ]
ความหมาย

น.ทะลอก - ไม้ยืนต้น ผลมีปุยคล้ายปุยฝ้ายสีน้ำตาลหุ้มเมล็ด นิยมใช้เป็นเชื้อล่อให้ไฟติดจากการกระแทกหินเหล็กไฟ น้ำมันของเมล็ดใช้ทากันน้ำซึม และผสมกับน้ำรักทำเครื่องเขิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหมื้อ (บ่าฯหื้มฯ)