หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหน้อยแหน้
อักษรล้านนา
บ่าฯหํนฯอฯแห้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหน้อยแหน้]
ความหมาย

ดู...บ่าหน้อแหน้

ออกเสียงล้านนา
บ่าหน้อแหน้
อักษรล้านนา
บ่าฯหํนฯอฯแห้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหน้อแหน้]
ความหมาย

น.น้อยหน่า ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''บ่าหน้อแหน้''; น้อยหน่า หรือ บ่าหน้อแหน้ - ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน ดอกเดี่ยว ออกตามกิ่ง กลีบสีน้ำตาลอมขาว กลิ่นหอม ผล ทรงกลมเปลือกหนานูนเป็นตาๆ สีเขียวอมเหลือง เนื้อในสีขาวหนานุ่มชุ่มน้ำ รสชาติหวาน ภายในมีเมล็ดสีดำมันจำนวนมาก: น้อยหน่า มีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง ใชัรับประทานเป็นผลไม้ ใช้ทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆ ได้ ; บ่าหน้อยแหน้,หน้อแหน้,หน้อยแหน้,บ่าแหน้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหน้อยแหน้ (บ่าฯหํนฯอฯแห้นฯ)