หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าหนุนแฮ้ง
อักษรล้านนา
บ่าฯหนฯรแร้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหนุนแร้ง]
ความหมาย

น.น้อยโหน่ง ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''บ่าหนุนแฮ้ง''; น้อยโหน่ง หรือ บ่าหนุนแฮ้ง - ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-8 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก พืชสกุลเดียวกับน้อยหน่า มีดอกคล้ายกับดอกของน้อยหน่า แต่ผลโตกว่า เปลือกบางแต่เหนียวค่อนข้างเรียบ ไม่นูนเป็นตาๆ ผลสีเขียวอ่อนหรือแดงเรื่อๆ รสหวานน้อยกว่าน้อยหน่า; บ่าดาก,บ่าเหนียงแฮ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหนุนแฮ้ง (บ่าฯหนฯรแร้งฯ)