หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหนิ้วหมู
อักษรล้านนา
บ่าฯหิ้นฯวฯฯหู
เทียบอักษรไทย
[บ่าหนิ้วหมู]
ความหมาย

น.แห้วหมู - ไม้ล้มลุกมีหัว ใบแคบเรียวสีเขียวเข้ม หัวใต้ดินรูปกระสวย สีน้ำตาลดำ มีกลิ่นฉุนใช้ทำยาได้; หย้าหนิ้วหมู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหนิ้วหมู (บ่าฯหิ้นฯวฯฯหู)