หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าวจี๋
อักษรล้านนา
บ่าฯวฯจี
เทียบอักษรไทย
[บ่าวจี]
ความหมาย

น.หนุ่มแรกรุ่น; ถ้าเป็นสตรีเรียก สาวจี๋ - สาวแรกรุ่น,สาวแรกแย้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าวจี๋ (บ่าฯวฯจี)