หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าลุงตุงนัง
อักษรล้านนา
บ่าฯลุงทุงนังฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าลุงทุงนัง]
ความหมาย

ว.พะรุงพะรัง; อะลุงตุงนัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลุงตุงนัง (บ่าฯลุงทุงนังฯ)