หน้าหลัก
บ่าลุงตุงนัง
บ่าฯลุงทุงนังฯ
[บ่าลุงทุงนัง]

ว.พะรุงพะรัง; อะลุงตุงนัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลุงตุงนัง (บ่าฯลุงทุงนังฯ)