หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าลิอ่อง
อักษรล้านนา
บ่าฯลิอ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าลิอ่อง]
ความหมาย

น.กล้วยน้ำว้า - ผลไม้ที่มีประโยชน์มากมาย มีคุณค่าสารอาหารพิเศษกว่ากล้วยชนิดอื่นๆ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นสูง ๓.๐-๔.๕ เมตร เหง้าอยู่เหนือดินเล็กน้อยหรือฝังอยู่ใต้ดิน ส่วนลำต้นเหนือดินเป็นลำต้นเทียม ประกอบด้วยกาบใบและใบ โดยกาบใบจะแทงออกจากเหง้าเรียงซ้อนกันแน่นเป็นวงกลม จนกลายเป็นลำต้นตามที่มองเห็น ใบมีลักษณะมันเงา ยาว กว้าง และเหนียว ใช้ห่อของ ห่อขนม และอื่นๆอีกมากมาย; กล้วยใต้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลิอ่อง (บ่าฯลิอ่อฯง)