หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าลำไย
อักษรล้านนา
บ่าฯลำไย
เทียบอักษรไทย
[บ่าลำไย]
ความหมาย

น.ลำไย - ไม้ต้น ผลกลมเป็นพวง เปลือกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีขาวใส รสหวาน กินได้ มีหลายชนิด เช่น อีดอ อีเบี้ยวเขียว สีชมพู อีแห้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลำไย (บ่าฯลำไย)