หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ายม
อักษรล้านนา
บ่าฯย฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ายม]
ความหมาย

น.มะยม - ไม้ต้น ผลกลมแป้นหยักเว้าเป็นพู สีเขียวอ่อน เมื่อสุกสีเหลืองอ่อน รสเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ายม (บ่าฯย฿มฯ)