หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าย
อักษรล้านนา
บ่าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าย]
ความหมาย

ก.ป้าย - ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง,ทาอย่างหยาบๆ เช่น แยมบ่ายเข้าหนมปัง-แยมป้ายขนมปัง; บ้าย ก็ว่า: น.เวลาระหว่างเที่ยงวันกับเย็น ว.เหลื่อมกัน,เกยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าย (บ่าฯยฯ)