หน้าหลัก
บ่าม่วงแผ่น
บ่าฯม่วฯงแผ่นฯ
[บ่าม่วงแผ่น]

น.เนื้อมะม่วงสุกงอมเคี่ยวจนข้น ทำเป็นแผ่นบางๆ ตากแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงแผ่น (บ่าฯม่วฯงแผ่นฯ)