หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงแผ่น
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงแผ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงแผ่น]
ความหมาย

น.บ่าม่วงแผ่น เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ชาวล้านนาใช้เรียก ''มะม่วงกวน''; บ่าม่วงแผ่น หรือ บ่าม่วงก๋วน ถือเป็นขนมขบเคี้ยวที่ได้จากการแปรรูปเนื้อมะม่วงสุกงอมเคี่ยวจนข้น ตากหรืออบให้แห้ง ทำเป็นแผ่นบางๆ; ดู...บ่าม่วงก๋วน

ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงก๋วน
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงกวฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงกวน]
ความหมาย

น.มะม่วงกวน ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''บ่าม่วงก๋วน''; - เป็นชื่อเรียกมะม่วงที่ผ่านการแปรรูปด้วยการ ''กวน'' ถือเป็นขนมทานเล่นชนิดหนึ่ง โดยเอามะม่วงสุกมาเคี่ยวรวมผสมน้ำตาล ให้มีรสหวานอมเปรี้ยว หรือตามรสชาติที่ต้องการ อบหรือตากแดดให้แห้ง มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ค่อนข้างใส สีออกเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง มีความเหนียวพอสมควร ม้วนเป็นรูปวงกลม หรือม้วนเป็นเกลียว เป็นต้น; บ่าม่วงแผ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงแผ่น (บ่าฯม่วฯงแผ่นฯ)