หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงแตดห้อย
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงแตดฯห้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงแตดห้อย]
ความหมาย

น.มะม่วงหิมพานต์ -ไม้ต้น ใบคล้ายใบมะม่วงแต่สั้นป้อมกว่า ผลเทียมคล้ายชมพู่ ผลแท้เป็นผลเม็ดเดียวรูปไตหรือรูปนวมนักมวย งอกออกจากปลายผลเทียม เปลือกแข็ง เนื้อสีขาว คั่วกินได้ รสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงแตดห้อย (บ่าฯม่วฯงแตดฯห้อฯยฯ)