หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงอ๋กฮ่อง
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงอ฿กฯร่อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงอกร่อง]
ความหมาย

น.มะม่วงอกร่อง - มะม่วงพันธุ์หนึ่ง ผลค่อนข้างแบน มีร่องที่ท้องเป็นทางยาว เปลือกบางและเหนียว เมื่อสุกมีรสหวานแหลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงอ๋กฮ่อง (บ่าฯม่วฯงอ฿กฯร่อฯง)