หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงงาหม่น
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงงาห่฿มฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงงาหม่น]
ความหมาย

น.มะม่วงหนังกลางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงงาหม่น (บ่าฯม่วฯงงาห่฿มฯร)