หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงงา
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงงา
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงงา]
ความหมาย

น.มะม่วงผลมีลักษณะยาวงอนคล้ายงาช้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงงา (บ่าฯม่วฯงงา)