หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงขี้ย้า
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงขี้ย้า
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงขี้ย้า]
ความหมาย

น.มะม่วงป่าชนิดหนึ่ง ลำต้นสูงใหญ่ ผลดก เมื่อสุกมีกลิ่นฉุน กินไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงขี้ย้า (บ่าฯม่วฯงขี้ย้า)