หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วง
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วง]
ความหมาย

น1.มะม่วง ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''บ่าม่วง'': มะม่วง หรือ บ่าม่วง - เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร ใบเดี่ยวรูปหอก โคนใบมนปลายแหลมสีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อ สีเหลืองอ่อนหรือขาวนวล ผล มีลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุ์ เช่นรูปมนรี ยาวรี กลมป้อม ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเหลืองส้ม ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด มีหลายชนิดหลายพันธุ์ เช่น แก้ว น้ำดอกไม้ เขียวเสวย: ผล ใช้รับประทานเป็นผลไม้ ใบอ่อนและผลใช้เป็นอาหาร; น2.ฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อกามโรค ตรงกลางเป็นร่องคล้ายร่องของมะม่วงอกร่อง เรียกว่า ฝีมะม่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วง (บ่าฯม่วฯง)