หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ามุด
อักษรล้านนา
บ่าฯมุด
เทียบอักษรไทย
[บ่ามุด]
ความหมาย

น.ละมุด - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''บ่ามุด''; ละมุด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พุ่มทึบ มีกิ่งก้านแตกออกเป็นชั้นๆ รอบๆ ลำต้น ละมุดที่นิยมปลูกมี 2 ชนิดคือ ละมุดไทย (ละมุดสีดา) และละมุดฝรั่ง, ใบ เป็นใบเดี่ยวมักออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง, ดอก เป็นดอกเดี่ยวออกตามง่ามกิ่ง กลีบดอกจะเชื่อมกันยกตั้งขึ้น มี 6 กลีบ สีเหลืองนวล, ผล เป็นรูปไข่ หรือปลายแหลม ผิวสีน้ำตาล ผลดิบมียางสีขาวคล้ายน้ำนม ผลสุกจะนิ่ม รสหวาน ไม่มียาง ข้างในมีเมล็ดรูปยาวรี สีดำ ฝังอยู่ในเนื้อ 1 ผลมีประมาณ 2-6 เมล็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ามุด (บ่าฯมุด)