หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ามื่น
อักษรล้านนา
บ่าฯมื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ามื่น]
ความหมาย

น.เม็ดกระบก - เป็นผลของต้นกระบก ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๐-๓๐ เมตร ลักษณะเป็นผลแบบผนังชั้นในแข็ง รูปรีหรือรูปไข่ แบนเล็กน้อย กว้าง 3-4 ซ.ม. ยาว 4-5 ซ.ม. ผลสีเขียว เมื่อสุกสีเขียวอมเหลืองอ่อน เนื้อสีส้ม มีเมล็ดรูปไตขนาดใหญ่ 1 เมล็ด หนา แข็ง รูปไข่หรือรูปรีแกมรูปไข่ เนื้อในเมล็ดสีขาว และมีน้ำมัน : วิธีทำ นำผลกระบกมาตากแห้ง กระเทาะเปลือกข้างนอกออกให้หมด จากนั้นผ่าหรือทุบเอาเปลือกแข็งออก เนื้อในสีขาว มีเปลือกบางๆ สีน้ำตาลเข้มหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่ง นำไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆ จนเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง รับประทานเป็นผลไม้ หรืออาหารว่างขบเคี้ยวได้ มีรสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ามื่น (บ่าฯมื่นฯ)