หน้าหลัก
บ่าฟักแก้ว
บ่าฟักแก้ว
บ่าฯฟักฯแก้วฯ
[บ่าฟักแก้ว]

น.ฟักทอง - ไม้เถา ผลค่อนข้างแป้นเป็นพูโดยรอบ ผิวมักขรุขระเป็นตุ่มนูน เนื้อในสีเหลือง ยอด ดอก ผล และเมล็ด กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าฟักแก้ว (บ่าฯฟักฯแก้วฯ)