หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าฟักกิ้ง
อักษรล้านนา
บ่าฯฟักฯกิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าฟักกลิ้ง]
ความหมาย

น.ฟักเขียวชนิดกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าฟักกิ้ง (บ่าฯฟักฯกิ้ลฯง)