หน้าหลัก
บ่าฟักกิ้ง
บ่าฯฟักฯกิ้ลฯง
[บ่าฟักกลิ้ง]

น.ฟักเขียวชนิดกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าฟักกิ้ง (บ่าฯฟักฯกิ้ลฯง)