หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าผางหวาน
อักษรล้านนา
บ่าฯผางฯหวฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าผางหวาน]
ความหมาย

น.มะปรางรสหวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าผางหวาน (บ่าฯผางฯหวฯานฯ)