หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าผางส้ม
อักษรล้านนา
บ่าฯผางฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าผางส้ม]
ความหมาย

น.มะปรางรสเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าผางส้ม (บ่าฯผางฯส้฿มฯ)