หน้าหลัก
บ่าผางส้ม
บ่าผางส้ม
บ่าฯผางฯส้฿มฯ
[บ่าผางส้ม]

น.มะปรางรสเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าผางส้ม (บ่าฯผางฯส้฿มฯ)