หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าผางก๋ำปอ
อักษรล้านนา
บ่าฯผางฯคำฯพํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าผางกำพอ]
ความหมาย

น.มะปรางที่มีรสหวานอมเปรี้ยว หรือเปรี้ยวๆ หวานๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าผางก๋ำปอ (บ่าฯผางฯคำฯพํอฯ)