หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าผาง
อักษรล้านนา
บ่าฯผางฯ,บ่าฯระฯบาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าผาง,บ่าปราง]
ความหมาย

น.มะปราง ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าผาง''; มะปราง หรือ บ่าผาง - เป็นไม้ต้น ทรงค่อนข้างแหลม มีกิ่งก้านสาขาค่อนข้างทึบ สูง 15-30 เมตร มีรากแก้วแข็งแรง มีใบมากสีเขียว หนา เรียว เป็นมัน ดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งแขนง สีเหลือง ผล ทรงกลมรูปไข่ เมื่อดิบสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม สุกแล้วสีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เนื้อผลฉ่ำน้ำ มีทั้งรสเปรี้ยว รสหวาน หรือรสเปรี้ยวๆ หวานๆ ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด เนื้อสีขาวหรือชมพูอมม่วง รสฝาดและขม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าผาง (บ่าฯผางฯ,บ่าฯระฯบาฯงฯ)