หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าผา
อักษรล้านนา
บ่าฯผา
เทียบอักษรไทย
[บ่าผา]
ความหมาย

น.ก้อนหิน (หินก้อนใหญ่),หินที่เขา เช่น หน้าผา เนินผา ผาลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าผา (บ่าฯผา)