หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าป๊าวแห้ง
อักษรล้านนา
บ่าฯพ้ลฯาวฯแห้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าพล้าวแห้ง]
ความหมาย

น.มะพร้าวห้าว - ผลมะพร้าวที่แก่จัด นำเนื้อมาคั้นกะทิหรือทำน้ำมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าป๊าวแห้ง (บ่าฯพ้ลฯาวฯแห้งฯ)